της θερινής περιόδου
Στην ψηφιακή μέθοδο αυτοελέγχου (HACCP)
Για λίγες ημέρες
40%
40%
Για λίγες ημέρες
Υπερπροσφορά για την έναρξη

Αλλάζει η πολιτική του ελέγχου των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Η ελληνική πολιτεία καταργεί τον εκ των προτέρων έλεγχο (ουσιαστικά τις αδειοδοτήσεις) όπως μπορείτε να διαβάσετε εδώ και ουσιαστικά καθιερώνει τον αυτοέλεγχο. Υποχρεώνει δηλαδή το μηχανκό και τον υπεύθυνο του καταστήματος να συνυπογράψουν και να αναλάβουν την ευθύνη για τη λειτουργία του νέου καταστήματος. Έτσι απελευθερώνει όλους τους υπαλλήλους από τους αδειοδοτικούς μηχανισμούς, όπως και τους αρμοδίους υπαλλήλους των δήμων ώστε να μπορούν να ελέγχουν τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα. Έτσι, η κοινοτική νομοθεσία με την οποία εναρμονίστηκε η ελληνική πολιτεία και που υποχρεώνει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πλέον να αυτοελέγχονται βρίσκει απόλυτη εφαρμογή. Δηλαδή, ο μηχανικός και ο υπεύθυνος του καταστήματος όταν ιδρύεται νέα επιχείρηση θα πρέπει να ετοιμάζουν και το σύστημα αυτοελέγχου.

Οι λειτουργούσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις υγ. ενδιαφέροντος υποχρεώνονται εξίσου να εφαρμόσουν την ίδια μέθοδο αυτοελέγχου. Ας αναλύσουμε λίγο το περιεχόμενο της μεθόδου:

Η ΔΕΥΕ κάνει εύκολη τη ζωή σας σε μιά δύσκολη εποχή. Ποιά είναι η νέα υγειονομική νομοθεσια που αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η νέα υγειονομική νομοθεσία που θα διαβάσετε δίπλα προσαρμόζεται στην Ε.Ε και έχει ως στόχο να υποχρεώσει τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος  σε  μεθόδους  με βάση πρότυπα (haccp) με σκοπό την ποιότητα, ασφάλεια των τροφίμων  αλλά και τον επιμερισμό της ευθύνης σε περίπτωση ανασφαλών ή ακατάλληλων τροφίμων.

Η όλη  διαδικασία περιλαμβάνει  και την βασική υποχρέωση τήρησης ορισμένων αρχείων .
Δυο είναι οι ενέργειες που διέπουν  το πλαίσιο αυτό :

Η οργάνωση και ο αυτοέλεγχος

Δηλαδή δεν αρκεί να κάνουμε  κάποιες  ενέργειες  πχ (καθαρισμό)  αλλά αυτές θα πρέπει να είναι οργανωμένες , να καταγράφονται με πρόβλεψη διορθωτικών ενεργειών και αυτοελέγχου.

Επειδή όλα αυτά και η σύνθετη νομοθεσία δημιουργεί πονοκέφαλο, κινδύνους  και παράλληλα  υπάρχει αποπροσανατολισμός από διαφόρους που δεν κατανοούν την ουσία της όλης διαδικασίας ο επιχειρηματίας του κλάδου αυτού  νιώθει ανασφαλής και απροστάτευτος.
Αν η επιχείρηση ζητήσει εξωτερική βοήθεια για την οργάνωσή της είναι δεδομένο ότι η αμοιβή του ειδικού που θα εφαρμόσει την μέθοδο μεμονωμένα θα είναι υψηλή.  Η ΔΕΥΕ μαζικοποίησε την παραγωγή των αρχείων προσαρμόζοντάς την σε κατηγορίες επιχειρήσεων με αποτέλεσμα το κόστος των αρχείων και του συμβούλου να αρχίζει από 200 ευρώ.
Δίπλα σε αυτόν τον επιχειρηματία έρχεται η ΔΕΥΕ όπου του  παρέχει όλα τα κατάλληλα αρχεία όχι δίδοντας του μόνο μερικά  έντυπα  να συμπληρώσει , αλλά  προσφέροντάς του  την μεθοδο την επεξήγηση και την οργάνωση του καταστήματος του με απλές λύσεις.

Όλα τα βιβλία που έχει ετοιμάσει η ΔΕΥΕ δεν είναι απλά  φύλλα  καταγραφής  αλλά  έχει συστηματοποιήσει και οργανώσει την όλη  διαδικασία έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η οργάνωση και ο αυτοέλεγχος απλούστατα.

Τα βιβλία της ΔΕΥΕ  γενικά διαθέτουν  τρία  τουλάχιστον  κεφάλαια:

Στο πρώτο ανιχνεύονται οι  κρίσιμοι παράμετροι που πρέπει να ακολουθούνται με βάση τον οδηγό υγιεινής που εφαρμόζει η επιχείρηση. Αποτελεί μη υποχρεωτικό μέρος της διαδικασίας , αλλά απαραίτητο για την σωστή οργάνωση της επιχείρησης.

Το δεύτερο μέρος αποτελεί το υποχρεωτικό μέρος  της διαδικασίας.

Το τρίτο μέρος αποτελείται από χρήσιμους  κανονισμούς.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

H ΔΕΥΕ είναι επιχείρηση που ασχολείται με τη διασφάλιση επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Ζήτησε προσφορά για την σύνταξη μελέτης HACCP (που άλλωστε, απαιτείται από την υγειονομική νομοθεσία).

Για τους ενδιαφερόμενους να εξάγουν, απαιτείται πιστοποίηση κατά ISO.

Ζητήστε από εμάς το σύστημα διαχείρισης

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Αν θέλεις η επιχείρησή σου να έχει τεκμηρίωση ποιότητας για τα προϊόντα που παράγεις και διαθέτεις προς τον καταναλωτή ή τις επιχειρήσεις, τότε κάνε το σωστό βήμα:

Παρήγαγε προϊόντα 

• Επώνυμα• Πιστοποιημένα

• Τυποποιημένα

Έτσι ώστε να γίνεται σωστή προβολή σε εμπόρους και καταναλωτές. Ζήτησε προσφορά για την σύνταξη μελέτης HACCP (που άλλωστε, απαιτείται από την υγειονομική νομοθεσία).

Για τους ενδιαφερόμενους να εξάγουν, απαιτείται πιστοποίηση κατά ISO.Ζητήστε από εμάς το σύστημα διαχείρισης

Υποστηριξη

Εκμεταλλευτείτε το κέντρο απομακρυνσμένης τεχνικής υποστήριξηςπου παρέχει η ΔΕΥΕ

Μπορείτε να καταχωρήσετε ως τρία δωρεάν αιτήματα υποστήριξης

Οι τεχνικοί μας απαντούν στα αιτήματα υποστήριξης το πολύ σε 24 ώρες από την ώρα αποστολής

Επικοινωνια

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας  τη φόρμα επικοινωνίας μας ή στα τηλέφωνα 2103468268-2103468028