της θερινής περιόδου
Στην ψηφιακή μέθοδο αυτοελέγχου (HACCP)
Για λίγες ημέρες
40%
40%
Για λίγες ημέρες
Υπερπροσφορά για την έναρξη

Εκπαίδευση στο χειρισμό τροφίμων του προσωπικού.

Επειδή πολλοί επιχειρηματίες έχουν απορίες σχετικά με την εκπαίδευση του προσωπικού τους , παραθέτουμε μέρος  της εγκύκλιου του ΕΦΕΤ και σύντομες διευκρινίσεις .

Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι όλοι , οι υπάλληλοι των επιχειρήσεων των παρακάτω κατηγοριών πρέπει να εκπαιδευθούν.

Δηλαδή ακόμα και ο οδηγός που μεταφέρει τα τρόφιμα στα σπίτια : ΝΑΙ και αυτός.

Ακόμα και ο ταμίας που βρίκεται στον χώρο διάθεσης τροφίμωνΝΑΙ και αυτός.

Οι σερβιτόροιΝΑΙ και αυτοί.

Δηλαδή άπαντες όσοι βρίσκονται στο χώρο διάθεσης, παρασκευής , πώλησης ή επεξεργασίας των τροφίμων και ποτών.

Εξυπακούεται ότι οι παραπάνω κατηγορίες ανήκουν στα προγράμματα εκπαίδευσης επιπέδου 1 (10 ώρες τουλάχιστον).

Οι ψήστες π.χ ανήκουν  στα προγράμματα εκπαίδευσης στην κατηγορία επιπέδου 2

 Επικοινωνήστε με την ΔΕΥΕ ώστε να σας βοήθήσουμε να μετάσχετε σε επιδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης για το προσωπικό σας σε όλη την Ελλάδα.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007

 

1. ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν,

μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση

τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή

μεταποίησης τροφίμων.

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που

ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην

Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.

 

2. ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

Οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP

μπορούν ή να εφαρμόσουν τα προγράμματα του ΕΦΕΤ ή να αναπτύξουν

προγράμματα σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζουν.

3. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού είναι ο υπεύθυνος της επιχείρησης.

4. ΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

Από την παραπάνω εκπαίδευση μπορεί να εξαιρείται μόνο το προσωπικό το οποίο

διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης

προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο

εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή

άλλου καταλλήλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.

7. ΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ

Τα προγράμματα εκπαίδευσης διακρίνονται σε τρία επίπεδα.

7.1 Προγράμματα επιπέδου 1

Αφορούν κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας

τροφίμων.

Ελάχιστη διάρκεια :10 ώρες. Ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος : όπως

περιγράφεται στο συνημμένο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

– ΕΠΙΠΕΔΟ 1. Για την διεξαγωγή του προγράμματος μπορεί να γίνει από τους

εκπαιδευτές χρήση του υφισταμένου εκπαιδευτικού υλικού, με κατάλληλη

προσαρμογή, μέχρι σύνταξης νέου.

7.2 Προγράμματα επιπέδου 2

Αφορούν κατάρτιση χειριστών τροφίμων ή εργοδηγών ή προϊσταμένων ή

διευθυντών επιχειρήσεων κλπ (Αρθρο 5 παρ.4 εδ. β της ΥΑ).

ΟΕ 502.1

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-γενικά

 

Υπεύθυνος Σύνταξης: Δ.Ε.Ε.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης: Γενικός Διευθυντής ΕΦΕΤ

Ελάχιστη διάρκεια : 20 ώρες. Ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος : όπως

περιγράφεται στο συνημμένο * ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ 2. Για την

διεξαγωγή του προγράμματος μπορεί να γίνει από τους εκπαιδευτές χρήση του

υφισταμένου εκπαιδευτικού υλικού, με κατάλληλη προσαρμογή, μέχρι σύνταξης

νέου.

*(Θα κυκλοφορήσει σύντομα).

7.3 Προγράμματα επιπέδου 3

Αφορούν κατάρτιση υπευθύνων ομάδων και τομέων κλπ (Αρθρο 5 παρ.4 εδ. γ της

ΥΑ).

Δεν επιτρέπονται αλλαγές στο ελάχιστο θεματολόγιο του προγράμματος.

Επιτρέπονται μόνο προσθήκες και αύξηση των ωρών επιμόρφωσης.

(ολόκληρη μπορείτε να την διαβάσετε εδώ) :

http://www.efet.gr/images/efet_res/docs/education/OE502.1-1_ekp_pros_epi...

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

H ΔΕΥΕ είναι επιχείρηση που ασχολείται με τη διασφάλιση επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Ζήτησε προσφορά για την σύνταξη μελέτης HACCP (που άλλωστε, απαιτείται από την υγειονομική νομοθεσία).

Για τους ενδιαφερόμενους να εξάγουν, απαιτείται πιστοποίηση κατά ISO.

Ζητήστε από εμάς το σύστημα διαχείρισης

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Αν θέλεις η επιχείρησή σου να έχει τεκμηρίωση ποιότητας για τα προϊόντα που παράγεις και διαθέτεις προς τον καταναλωτή ή τις επιχειρήσεις, τότε κάνε το σωστό βήμα:

Παρήγαγε προϊόντα 

• Επώνυμα• Πιστοποιημένα

• Τυποποιημένα

Έτσι ώστε να γίνεται σωστή προβολή σε εμπόρους και καταναλωτές. Ζήτησε προσφορά για την σύνταξη μελέτης HACCP (που άλλωστε, απαιτείται από την υγειονομική νομοθεσία).

Για τους ενδιαφερόμενους να εξάγουν, απαιτείται πιστοποίηση κατά ISO.Ζητήστε από εμάς το σύστημα διαχείρισης

Υποστηριξη

Εκμεταλλευτείτε το κέντρο απομακρυνσμένης τεχνικής υποστήριξηςπου παρέχει η ΔΕΥΕ

Μπορείτε να καταχωρήσετε ως τρία δωρεάν αιτήματα υποστήριξης

Οι τεχνικοί μας απαντούν στα αιτήματα υποστήριξης το πολύ σε 24 ώρες από την ώρα αποστολής

Επικοινωνια

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας  τη φόρμα επικοινωνίας μας ή στα τηλέφωνα 2103468268-2103468028