της θερινής περιόδου
Στην ψηφιακή μέθοδο αυτοελέγχου (HACCP)
Για λίγες ημέρες
40%
40%
Για λίγες ημέρες
Υπερπροσφορά για την έναρξη

Νομοθεσία

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, επαγγελματίες του κλάδου καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Με την Εγκύκλιο 1 που εκδόθηκε στις 16-10-2012 το Υπουργείο Υγείας διευκρινίζει σχετικά με την νέα νομοθεσία που θα υφίσταται από δω και μπρος για τις προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ουσιαστικά, με την νέα διάταξη: Θεσπίζονται κανόνες και προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών ώστε οι υπεύθυνοι αυτών να φέρουν την πρωταρχική ευθύνη για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και οι υγειονομικές υπηρεσίες να έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν αποτελεσματικούς ελέγχους.Ουσιαστικά δηλαδή βάζει τους υπευθύνους των επιχειρήσεων να καταγράφουν κάθε ημέρα τον έλεγχο της επιχείρησής τους. Δηλαδή να αυτοελέγχονται. Ολόκληρη την εγκύκλιο μπορείτε να την διαβάσετε εδώ. 

Η εταιρία μας (ΔΕΥΕ) προσφέρει ολόκληρη τη μέθοδο που χρειάζεται εύκολα και γρήγορα με την βοήθεια συμβούλου που επισκέπτεται την επιχείρηση εφαρμόζει την μέθοδο και διενεργεί τις πρώτες καταγραφές.

Δηλαδή κάνουμε την ζωή του επιχειρηματία εύκολη σε μια δύσκολη εποχή.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ήδη και χωρίς να το γνωρίζουν οι περισσότεροι επιχειρηματίες (ως όφειλαν βέβαια) επιβάλλουν πρόστιμα τα οποία μπορείτε να τα διαβάσετε εδώ.

Γιατί να σας επιβληθεί πρόστιμo αφού υπάρχει η ΔΕΥΕ; 

Τηλεφωνήστε μας και ο σύμβουλός μας θα σας επισκεφτεί άμεσα.

Με το ΦΕΚ 2718/ΤΒ/8-10-12 το οποίο μπορείτε να διαβάσετε εδώ, υποχρεώθηκαν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος να τηρούν HACCP: είναι μια προληπτική μέθοδος που σκοπό έχει την εξασφάλιση της ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων και ποτών που παράγει μια επιχείρηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής και διάθεσης.

Το HACCP βασίζεται σε  7 αρχές και για την τεκμηρίωση του, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις λοιπον πρέπει να τηρούν τους παρακάτω φακέλους:

  • Φάκελος 1ος: Περιέχει τον Οδηγό Υγιεινής για τις επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης και Ζαχαροπλαστικής του ΕΦΕΤ (διαθέσιμο).
  • Φάκελος 2ος: Περιέχει τα βιβλιάρια υγείας των εργαζομένων, τις βεβαιώσεις εκπαίδευσης των εργαζομένων και το Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης στην υγιεινή και το χειρισμό των τροφίμων για τις επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης και Ζαχαροπλαστικής (διαθέσιμο).
  • Φάκελος 3ος: Περιέχει το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης και τις σχετικές βεβαιώσεις (διαθέσιμο).
  • Φάκελος 4ος: Περιέχει το πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων (διαθέσιμο κατόπιν μελέτης).
  • Φάκελος 5ος: Περιέχει ένα αποδεικτικό έγγραφο του τρόπου υδροληψίας της επιχείρησης.  (διαθέσιμο).
  • Φάκελος 6ος: Περιέχει συμπληρωμένους τους πίνακες των θερμοκρασιών των ψυγείων, καταψυκτών, θερμικής επεξεργασίας και των τμημάτων του εξοπλισμού αποθήκευσης και μεταποίησης στα οποία η θερμοκρασία είναι η βασική λειτουργική παράμετρος (διαθέσιμο).
  • Φάκελος 7ος : Συνοδευτικών εγγράφων των προϊόντων παραλαβής (βιβλίο ιχνηλασιμότητος) (διαθέσιμο).

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν αναρτημένη την πλαστικοποιημένη αφίσα του ΕΦΕΤ και να παρακολουθούν τις θερμοκρασίες στα ψυγεία, στους καταψύκτες, στη θερμική επεξεργασία και στα τμήματα του εξοπλισμού αποθήκευσης και μεταποίησης στα οποία η θερμοκρασία είναι η βασική λειτουργική παράμετρος.

Υποχρεωτικά οι επιχειρηματίες και το προσωπικό που ασχολούνται με το χειρισμό των τροφίμων πρέπει να εκπαιδευτούν σε ειδικά σεμινάρια όπως έχει ορίσει ο ΕΦΕΤ. Παρακάτω παρατίθεται η σχετική νομοθεσία που αφορά στην εφαρμογή όσων προβλέπει το ΦΕΚ 2718/ΤΒ/8-10-12:

Κοινοτική Νομοθεσία (Κανονισμός)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ « Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών),χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρ

Κοινοτική Νομοθεσία (Κανονισμός)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ /ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ/Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.71459/ Αθήνα 30 / 7 /2013

Κοινοτική Νομοθεσία (Κανονισμός)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ /ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ/Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/58802/ Αθήνα 30 / 8 /2013

Κοινοτική Νομοθεσία (Κανονισμός)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ /ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ/Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Κοινοτική Νομοθεσία (Κανονισμός)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ /ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ/Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476/ Αθήνα 14 / 1 /2013

Pages

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

H ΔΕΥΕ είναι επιχείρηση που ασχολείται με τη διασφάλιση επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Ζήτησε προσφορά για την σύνταξη μελέτης HACCP (που άλλωστε, απαιτείται από την υγειονομική νομοθεσία).

Για τους ενδιαφερόμενους να εξάγουν, απαιτείται πιστοποίηση κατά ISO.

Ζητήστε από εμάς το σύστημα διαχείρισης

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Αν θέλεις η επιχείρησή σου να έχει τεκμηρίωση ποιότητας για τα προϊόντα που παράγεις και διαθέτεις προς τον καταναλωτή ή τις επιχειρήσεις, τότε κάνε το σωστό βήμα:

Παρήγαγε προϊόντα 

• Επώνυμα• Πιστοποιημένα

• Τυποποιημένα

Έτσι ώστε να γίνεται σωστή προβολή σε εμπόρους και καταναλωτές. Ζήτησε προσφορά για την σύνταξη μελέτης HACCP (που άλλωστε, απαιτείται από την υγειονομική νομοθεσία).

Για τους ενδιαφερόμενους να εξάγουν, απαιτείται πιστοποίηση κατά ISO.Ζητήστε από εμάς το σύστημα διαχείρισης

Υποστηριξη

Εκμεταλλευτείτε το κέντρο απομακρυνσμένης τεχνικής υποστήριξηςπου παρέχει η ΔΕΥΕ

Μπορείτε να καταχωρήσετε ως τρία δωρεάν αιτήματα υποστήριξης

Οι τεχνικοί μας απαντούν στα αιτήματα υποστήριξης το πολύ σε 24 ώρες από την ώρα αποστολής

Επικοινωνια

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας  τη φόρμα επικοινωνίας μας ή στα τηλέφωνα 2103468268-2103468028