της θερινής περιόδου
Στην ψηφιακή μέθοδο αυτοελέγχου (HACCP)
Για λίγες ημέρες
40%
40%
Για λίγες ημέρες
Υπερπροσφορά για την έναρξη

TA 5 ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Μετά από πολλά χρόνια αλλάζουν όλα στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος . Οι καινούργιες διατάξεις αφορούν τόσο τις νέες αδειοδοτήσεις, όσο και τα παλιά καταστήματα που πρέπει να προσαρμοστούν. Οι σημαντικές αλλαγές μπορούν να συνοψιστούν σε μερικά σημεία και αποτελούν το γενικό πνεύμα που θα επικρατήσει σε ότι άλλο νομοθέτημα ακολουθήσει:

1. Η απελευθέρωση κάθε περιορισμού που μπορεί να είχε τεθεί με βάση την παλιά νομοθεσία.( π.χ. τα ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα στη συγκρότηση των καταστημάτων).

2. Η πάταξη της γραφειοκρατικής μορφής των αδειοδοτήσεων. Οι νέες άδειες-τροποποίησες –μεταβιβάσεις -αλλαγές θα γίνονται με απλές υπεύθυνες δηλώσεις του υγειονομικά υπεύθυνου και των αρμόδιων μηχανικών του αναλαμβάνοντας όμως και την ευθύνη σε περίπτωση που δηλώνουν ανακρίβειες. 

3. Ποιοτική αναβάθμιση των επιχειρήσεων μέσω εκπαίδευσης του προσωπικού τους και την εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου των διαδικασιών παραγωγής τους (Haccp).

4. Τεκμηρίωση του αυτοελέγχου με καταγραφές σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος από τις εποπτεύουσες αρχές.( Δηλαδή δεν αρκεί π. χ . να έχεις τις σωστές θερμοκρασίες συντήρησης των τροφίμων στο ψυγείο σου αλλά θα πρέπει να τις καταγράφεις σε κατάλληλα έντυπα).

5. Πύκνωση των ελέγχων κατά την λειτουργία και όχι κατά την αδειοδότηση. Ουσιαστικότεροι έλεγχοι με μεικτές επιτροπές από υγειονομικό-πολεοδομία και από πυροσβεστική .

Όλες αυτές οι αλλαγές γίνονται ως επιβεβλημένες από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και είναι σίγουρο πως σε αυτή τη δύσκολη εποχή θα δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα βιωσιμότητας στις επιχειρήσεις .Πάντως μακροπρόθεσμα, όσες επιβιώσουν , θα είναι καλύτερες και ποιοτικότερες επιχειρήσεις.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

H ΔΕΥΕ είναι επιχείρηση που ασχολείται με τη διασφάλιση επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Ζήτησε προσφορά για την σύνταξη μελέτης HACCP (που άλλωστε, απαιτείται από την υγειονομική νομοθεσία).

Για τους ενδιαφερόμενους να εξάγουν, απαιτείται πιστοποίηση κατά ISO.

Ζητήστε από εμάς το σύστημα διαχείρισης

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Αν θέλεις η επιχείρησή σου να έχει τεκμηρίωση ποιότητας για τα προϊόντα που παράγεις και διαθέτεις προς τον καταναλωτή ή τις επιχειρήσεις, τότε κάνε το σωστό βήμα:

Παρήγαγε προϊόντα 

• Επώνυμα• Πιστοποιημένα

• Τυποποιημένα

Έτσι ώστε να γίνεται σωστή προβολή σε εμπόρους και καταναλωτές. Ζήτησε προσφορά για την σύνταξη μελέτης HACCP (που άλλωστε, απαιτείται από την υγειονομική νομοθεσία).

Για τους ενδιαφερόμενους να εξάγουν, απαιτείται πιστοποίηση κατά ISO.Ζητήστε από εμάς το σύστημα διαχείρισης

Υποστηριξη

Εκμεταλλευτείτε το κέντρο απομακρυνσμένης τεχνικής υποστήριξηςπου παρέχει η ΔΕΥΕ

Μπορείτε να καταχωρήσετε ως τρία δωρεάν αιτήματα υποστήριξης

Οι τεχνικοί μας απαντούν στα αιτήματα υποστήριξης το πολύ σε 24 ώρες από την ώρα αποστολής

Επικοινωνια

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας  τη φόρμα επικοινωνίας μας ή στα τηλέφωνα 2103468268-2103468028