της θερινής περιόδου
Στην ψηφιακή μέθοδο αυτοελέγχου (HACCP)
Για λίγες ημέρες
40%
40%
Για λίγες ημέρες
Υπερπροσφορά για την έναρξη

WC ΑΜΕΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Γενικά από την υποχρέωση εφαρμογής διατάξεων ΑΜΕΑ εξαιρούνται τα κτίρια ,εφόσον:

a. Έχουν μοναδική πρόσβαση σε δρόμο με βαθμίδες. 

b. Βρίσκονται σε οικόπεδα με ελάχιστη διαφορά στάθμης του φυσικού εδάφους στην Ο.Γ. από την επιφάνεια του πεζοδρομίου μεγαλύτερη των 2.50μ.

c. όσα υφιστάμενα κτήρια δεν μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς να θιγεί ο φέρων οργανισμός τους.

Κατά τα λοιπά και όσο αφορά την κατασκευή wc αναπήρων προβλέπονται από τον Ν.4067/12 τα εξής:

-Στα νέα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εντός ή εκτός σχεδίου ή οικισμού) στα οποία η άδεια δόμησης έχει εκδοθεί μετά την 9-4-2012 απαιτείται ένας τουλάχιστον χώρος υγιεινής ,έστω και μικτής χρήσης δηλαδή ανδρών και γυναικών, προσβάσιμου από ΑΜΕΑ κι όχι λιγότεροι από το 5% του συνολικού πλήθους των χώρων υγιεινής για χρήση κοινού. Οι παραπάνω χώροι υγιεινής θα συνυπολογίζονται στο πλήθος των χώρων που επιβάλλονται από άλλες διατάξεις.

- στα υφιστάμενα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εντός ή εκτός σχεδίου ή οικισμού) επιβάλλεται να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις , ώστε οι λειτουργικοί τους χώροι να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα μέχρι το 2020 ( αλλιώς θα θεωρούνται αυθαίρετα ) .Επίσης επιβάλλεται ένα τουλάχιστον WC Αναπήρων με κοινή χρήση από άνδρες και γυναίκες . Πιθανή απαλλαγή προβλέπεται στα καταστήματα με ανάπτυγμα τραπεζοκαθισμάτων στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο με μικτό εμβαδόν μικρότερο από 100τ.μ εφόσον αυτό προκαλεί δυσανάλογη επιβάρυνση στους ιδιοκτήτες. 

Τυπική διάταξη χώρου WC ΑΜΕΑ βρίσκουμε στις οδηγίες <Σχεδιάζοντας για όλους > του ΥΠΕΚΑ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

H ΔΕΥΕ είναι επιχείρηση που ασχολείται με τη διασφάλιση επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Ζήτησε προσφορά για την σύνταξη μελέτης HACCP (που άλλωστε, απαιτείται από την υγειονομική νομοθεσία).

Για τους ενδιαφερόμενους να εξάγουν, απαιτείται πιστοποίηση κατά ISO.

Ζητήστε από εμάς το σύστημα διαχείρισης

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Αν θέλεις η επιχείρησή σου να έχει τεκμηρίωση ποιότητας για τα προϊόντα που παράγεις και διαθέτεις προς τον καταναλωτή ή τις επιχειρήσεις, τότε κάνε το σωστό βήμα:

Παρήγαγε προϊόντα 

• Επώνυμα• Πιστοποιημένα

• Τυποποιημένα

Έτσι ώστε να γίνεται σωστή προβολή σε εμπόρους και καταναλωτές. Ζήτησε προσφορά για την σύνταξη μελέτης HACCP (που άλλωστε, απαιτείται από την υγειονομική νομοθεσία).

Για τους ενδιαφερόμενους να εξάγουν, απαιτείται πιστοποίηση κατά ISO.Ζητήστε από εμάς το σύστημα διαχείρισης

Υποστηριξη

Εκμεταλλευτείτε το κέντρο απομακρυνσμένης τεχνικής υποστήριξηςπου παρέχει η ΔΕΥΕ

Μπορείτε να καταχωρήσετε ως τρία δωρεάν αιτήματα υποστήριξης

Οι τεχνικοί μας απαντούν στα αιτήματα υποστήριξης το πολύ σε 24 ώρες από την ώρα αποστολής

Επικοινωνια

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας  τη φόρμα επικοινωνίας μας ή στα τηλέφωνα 2103468268-2103468028